Senzura nədir?

Senzura, məlumatların, ideyaların və ya ifadələrin dövlət, təşkilatlar və ya digər səlahiyyətli qurumlar tərəfindən nəzarət və ya məhdudlaşdırılması prosesidir. Senzura, xüsusilə media, incəsənət, ədəbiyyat və internetdə yayımlanan məlumatlar üzərində tətbiq edilir. Bu, müəyyən məlumatların yayılmasının qarşısını almaq, ictimai asayişi qorumaq və ya milli təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə həyata keçirilir.

Senzuranın Mənası

Senzura, latın dilində “censere” sözündən gəlir və “qiymətləndirmək” və ya “nəzarət etmək” mənasını verir. Bu proses, müxtəlif formalarda tətbiq oluna bilər, o cümlədən:

 1. Mətbuat Senzurası: Yazılı və çap edilən materialların nəzarət edilməsi.
 2. İnternet Senzurası: Onlayn məzmunun nəzarət edilməsi və ya bloklanması.
 3. İncəsənət Senzurası: Filmlər, musiqi, rəsm və digər incəsənət əsərlərinin nəzarət edilməsi.

Senzuranın Tarixi və Əhəmiyyəti

Tarixi

Senzuranın tarixi qədim dövrlərə qədər uzanır. Qədim Romada və Çində dövlətlər ictimai asayişi qorumaq və dövlət ideologiyasını təbliğ etmək məqsədi ilə senzura tətbiq edirdilər. Orta əsrlərdə isə Katolik Kilsəsi dini təlimləri qorumaq üçün senzura tətbiq edirdi. Müasir dövrdə isə senzura daha çox dövlətlər tərəfindən milli təhlükəsizlik, ictimai asayiş və əxlaqi dəyərləri qorumaq məqsədi ilə tətbiq edilir.

Əhəmiyyəti

Senzura müxtəlif səbəblərlə tətbiq oluna bilər:

 1. Milli Təhlükəsizlik: Hərbi və ya strateji məlumatların düşmən qüvvələrin əlinə keçməməsi üçün senzura tətbiq edilə bilər.
 2. İctimai Asayiş: İctimai narahatlıq və ya qarşıdurma yaratma potensialı olan məlumatların yayılmasının qarşısını almaq üçün.
 3. Əxlaqi Dəyərlər: Uşaqların və ya cəmiyyətin digər həssas qruplarının qorunması üçün bəzi məzmunların senzurası tətbiq edilə bilər.

Senzuranın Müxtəlif Formları

Mətbuat Senzurası

Mətbuat senzurası, qəzet, jurnal və kitabların nəşriyyata göndərilməzdən əvvəl nəzarət edilməsini əhatə edir. Bu, adətən, dövlətlər tərəfindən milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş məqsədi ilə həyata keçirilir.

İnternet Senzurası

İnternet senzurası, müəyyən veb-saytların və ya onlayn məzmunların bloklanması və ya məhdudlaşdırılmasını əhatə edir. Bu, xüsusilə sosial media platformaları və bloglar üzərində tətbiq edilir. İnternet senzurası, siyasi, dini və ya mədəni səbəblərlə tətbiq oluna bilər.

İncəsənət Senzurası

İncəsənət senzurası, filmlər, musiqi və digər incəsənət əsərlərinin məzmununun nəzarət edilməsini əhatə edir. Bu, adətən, əxlaqi və ya mədəni dəyərləri qorumaq məqsədi ilə həyata keçirilir.

Senzuranın Müsbət və Mənfi Tərəfləri

Müsbət Tərəfləri

 • Milli Təhlükəsizlik: Hərbi və strateji məlumatların qorunması.
 • İctimai Asayiş: İctimai qarşıdurma və narahatlığın qarşısının alınması.
 • Əxlaqi Dəyərlər: Cəmiyyətin həssas qruplarının qorunması.

Mənfi Tərəfləri

 • Azadlıq Məhdudiyyəti: Fikir və ifadə azadlığının məhdudlaşdırılması.
 • İnformasiya Boşluğu: Vacib məlumatların cəmiyyətə çatmaması.
 • Yaradıcılığın Boğulması: İncəsənət və ədəbiyyatın sərbəst inkişafına maneə olması.

Nəticə

Senzura, məlumatların və ifadələrin nəzarət edilməsi və ya məhdudlaşdırılması prosesidir. Tarix boyu müxtəlif səbəblərlə tətbiq olunan senzura, milli təhlükəsizlik, ictimai asayiş və əxlaqi dəyərləri qorumaq məqsədi daşıyır. Bununla yanaşı, senzura ifadə azadlığını məhdudlaşdırır və informasiya boşluqlarına səbəb ola bilər. Senzuranın müsbət və mənfi tərəflərini anlamaq, cəmiyyətin daha balanslı və məlumatlı olmasına kömək edə bilər.