IELTS Nədir?

IELTS (International English Language Testing System), ingilis dilində danışıq, dinləmə, oxuma və yazma bacarıqlarını ölçmək üçün beynəlxalq bir imtahandır. Bu test, ingilis dilində təhsil almaq və ya işləmək istəyən şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur və dünya miqyasında geniş şəkildə qəbul edilir.

IELTS-in Mənası

IELTS, International English Language Testing System (Beynəlxalq İngilis Dili Test Sistemi) ifadəsinin qısaltmasıdır. Bu test, İngilis dilində kommunikasiya bacarıqlarını ölçmək üçün hazırlanmışdır və əsasən iki növdə təklif olunur:

 1. Akademik (Academic) Modul: Akademik təhsil almaq istəyənlər üçün.
 2. Ümumi Təlim (General Training) Modul: İş və ya immiqrasiya məqsədləri ilə İngilis dili biliklərini göstərmək istəyənlər üçün.

IELTS-in Strukturu

Dinləmə (Listening)

Dinləmə bölməsi, 30 dəqiqə davam edir və 4 fərqli səs yazısından ibarətdir. Namizədlər səs yazılarını dinləyir və müxtəlif növ suallara cavab verirlər.

Oxuma (Reading)

Oxuma bölməsi, 60 dəqiqə davam edir və 3 fərqli mətn parçasından ibarətdir. Hər mətn parçası üçün müxtəlif növ suallar verilir. Akademik modulda mətnlər daha elmi və akademik tərzdə olur, ümumi təlim modulunda isə daha çox ümumi maraqlı mövzularda mətnlər yer alır.

Yazma (Writing)

Yazma bölməsi, 60 dəqiqə davam edir və iki tapşırıqdan ibarətdir:

 1. Tapşırıq 1: Akademik modulda qrafik, diaqram və ya cədvəldə göstərilən məlumatları təsvir etmək, ümumi təlim modulunda isə bir məktub yazmaq.
 2. Tapşırıq 2: Verilən mövzu haqqında esse yazmaq.

Danışıq (Speaking)

Danışıq bölməsi, 11-14 dəqiqə davam edir və üç hissədən ibarətdir:

 1. Hissə 1: Namizəd özünü və gündəlik həyatını təsvir edir.
 2. Hissə 2: Namizədə bir mövzu verilir və bu mövzu haqqında danışmaq üçün bir neçə dəqiqə vaxt verilir.
 3. Hissə 3: Hissə 2-də verilən mövzu ətrafında daha geniş müzakirə aparılır.

IELTS-in Əhəmiyyəti

Təhsil

IELTS, dünya üzrə universitetlər və kolleclər tərəfindən qəbul edilir. Akademik modul, namizədlərin akademik mühitdə uğurla təhsil ala bilmələri üçün lazımi dil bacarıqlarına malik olduqlarını göstərir.

İmmiqrasiya

IELTS, bir çox ölkələrdə immiqrasiya tələbləri üçün qəbul edilir. Ümumi təlim modulu, namizədlərin gündəlik iş və yaşam mühitində effektiv şəkildə ünsiyyət qura biləcəklərini sübut edir.

Peşəkar Karyera

IELTS, beynəlxalq iş mühitində işləmək istəyən şəxslər üçün də əhəmiyyətlidir. Bir çox beynəlxalq şirkətlər və təşkilatlar, işə qəbul prosesində IELTS nəticələrini tələb edir.

IELTS ilə Bağlı Maraqlı Məlumatlar

IELTS Skala Sistemi

IELTS nəticələri, 0-dan 9-a qədər olan bir skala üzrə qiymətləndirilir. Hər bir bölmə üçün ayrı-ayrı bal verilir və bu balların ortalaması ümumi nəticəni müəyyən edir. Skorların mənası belədir:

 • 9: Ekspert istifadəçi
 • 8: Yüksək səviyyədə istifadəçi
 • 7: Yaxşı istifadəçi
 • 6: Yetərli istifadəçi
 • 5: Orta səviyyəli istifadəçi
 • 4: Məhdud istifadəçi
 • 3: Çox məhdud istifadəçi
 • 2: Arasıra istifadəçi
 • 1: İstifadəçi deyil

Hazırlıq Resursları

IELTS imtahanına hazırlıq üçün müxtəlif resurslar mövcuddur. Onlayn dərslər, kitablar, praktika testləri və təlim mərkəzləri namizədlərə kömək edir. IELTS rəsmi veb saytı da hazırlıq resursları təqdim edir.

Nəticə

IELTS, ingilis dilində kommunikasiya bacarıqlarını ölçmək üçün beynəlxalq səviyyədə qəbul edilən bir imtahandır. Akademik və ümumi təlim modulları ilə təklif olunan bu test, təhsil, iş və immiqrasiya məqsədləri ilə istifadə olunur. Dinləmə, oxuma, yazma və danışıq bölmələrindən ibarət olan IELTS, namizədlərin dil bacarıqlarını hərtərəfli şəkildə qiymətləndirir. IELTS haqqında daha çox məlumat əldə etmək və imtahan üçün hazırlıq resurslarına baxmaq üçün IELTS rəsmi veb saytına müraciət edə bilərsiniz.