Bullinq nədir?

Bullinq, bir və ya bir neçə şəxsin, digər bir şəxsi məqsədli şəkildə təhqir etməsi, zorakılıq göstərməsi və ya alçaltması ilə xarakterizə olunan təcavüzkarlıq davranışıdır. Bu davranış məktəblərdə, iş yerlərində, internetdə və digər sosial mühitlərdə geniş şəkildə rast gəlinir. Bullinq, psixoloji, emosional və fiziki zərər verə bilər və zərərçəkən üçün ciddi nəticələr doğura bilər.

Bullinqin Mənası

Bullinq, ingilis dilində “bullying” sözündən gəlir və zorakılıq, təhqir və alçaltma mənalarını verir. Bu termin, təcavüzkarlıq davranışlarını və zorakılıq hərəkətlərini ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bullinq, müxtəlif formaları və növləri olan kompleks bir problemdir.

Bullinqin Növləri

Fiziki Bullinq

Fiziki bullinq, zərərçəkənə fiziki zərər verməklə bağlı olan zorakılıq növüdür. Buna döyülmə, itələmə, vurma və ya digər fiziki hücumlar daxildir. Fiziki bullinq, zərərçəkən üçün birbaşa fiziki zərər və ağrıya səbəb olur.

Şifahi Bullinq

Şifahi bullinq, təhqir etmə, alçaltma, lağ etmə və ya digər mənfi sözlü ifadələrlə bağlıdır. Bu növ bullinq, zərərçəkənin özünə inamını və psixoloji sağlamlığını ciddi şəkildə təsir edə bilər. Məsələn, təhqir, təhdid və ya lağ etmə bu növə aiddir.

Sosial Bullinq

Sosial bullinq, zərərçəkəni sosial cəmiyyətdən təcrid etmə və ya sosial münasibətləri məhdudlaşdırmaqla əlaqədardır. Bu, qruplardan kənarlaşdırma, şayiələr yaymaq və ya sosial əlaqələri manipulyasiya etmə ilə baş verir. Sosial bullinq, zərərçəkənin sosial əlaqələrini və özünə inamını zəiflədir.

Kiber Bullinq

Kiber bullinq, internet və texnologiya vasitəsilə həyata keçirilən zorakılıq növüdür. Sosial media, e-poçt, mesajlaşma tətbiqləri və digər onlayn platformalar vasitəsilə təcavüzkar hərəkətlər baş verir. Kiber bullinq, zərərçəkənin psixoloji sağlamlığına ciddi zərər verə bilər.

Bullinqin Əlamətləri və Təsirləri

Əlamətlər

Bullinqin əlamətləri fərqli ola bilər, lakin ümumi əlamətlərə aşağıdakılar daxildir:

  • Davranış dəyişiklikləri, depressiya və ya anksiyete.
  • İştaha və yuxu problemləri.
  • Dərs və ya iş performansında azalma.
  • Sosial təcrid və dostlardan uzaqlaşma.
  • Fərdi əşyaların itməsi və ya zədələnməsi.

Təsirləri

Bullinq, zərərçəkən üçün ciddi nəticələr doğura bilər, bunlar arasında:

  • Psixoloji problemlər, depressiya və anksiyete.
  • Özünə inamın azalması və özünə dəyərsizlik hissi.
  • Təhsil və iş performansının pisləşməsi.
  • Fiziki sağlamlıq problemləri.
  • Sosial münasibətlərdə çətinliklər və təcrid.

Bullinq ilə Mübarizə

Təhsil və Maarifləndirmə

Bullinq ilə mübarizədə təhsil və maarifləndirmə vacibdir. Məktəblər, iş yerləri və cəmiyyətlər bullinqin nə olduğunu və onunla necə mübarizə aparılacağını öyrətməlidir. Bu, təcavüzkarlıq davranışlarının qarşısını almağa və zərərçəkənləri dəstəkləməyə kömək edir.

Dəstək və Məsləhət

Bullinqin qurbanları üçün dəstək və məsləhət xidmətləri vacibdir. Psixoloqlar, məsləhətçilər və sosial işçilər zərərçəkənlərə emosional və psixoloji dəstək verə bilər. Bu xidmətlər, zərərçəkənlərin özünə inamını bərpa etməyə və travmalarını aradan qaldırmağa kömək edir.

Zorakılığa Qarşı Siyasətlər

Məktəblər, iş yerləri və cəmiyyətlər bullinq ilə mübarizə üçün zorakılığa qarşı siyasətlər və qaydalar qəbul etməlidir. Bu qaydalar, təcavüzkar davranışların qarşısını almağa və bullinqin qurbanlarını qorumağa kömək edir.

Nəticə

Bullinq, müxtəlif növlərdə və formalarda təzahür edən ciddi bir problemdir. Fiziki, şifahi, sosial və kiber bullinq, fərdlərin psixoloji və fiziki sağlamlığına ciddi zərər verə bilər. Bullinq ilə mübarizə üçün təhsil, dəstək və zorakılığa qarşı siyasətlər vacibdir. Bullinqin təsirlərini azaltmaq və qarşısını almaq üçün cəmiyyət olaraq birgə səylər göstərməliyik.

Bullinq haqqında daha çox məlumat əldə etmək və ona qarşı mübarizə yollarını öyrənmək üçün müxtəlif təşkilatların resurslarına müraciət edə bilərsiniz, məsələn, StopBullying.govBullying UK.